1. W związku z wchodzącym w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych RODO   zmieniliśmy nasze procesy przetwarzania danych osobowych naszych klientów ,dostosowując je do nowych regulacji przewidzianych w nowym rozporządzeniu.

2. Administratorem Państwa danych jest firma Usługi Informatyczne „WEBSERWIS” – Damian Ortmann  z siedzibą w Bysławiu, 89-510, przy ul. Ogrodowej 2 ,NIP 5611579569. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe podane podczas wypełniania formularza kontaktowego na stronie internetowej webserwis.net są przetwarzane w celach obsługi klienta.

3. Przetwarzanie będzie odbywać się tak długo, jak jest to konieczne do realizacji wymienionych celów. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli ich przetwarzanie nie jest wymagane prawem), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.  Strona internetowa webserwis.net zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą  z  dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.Przedtwarzającymi Państwa dane mogą być podmioty  takie jak firmy księgowe, firmy zapewniające hosting Portalu, podmioty zajmujące się bezpieczeństwem informatycznym Portalu, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, operatorzy płatności. kancelarie prawnicze.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, firma Usługi Informatyczne „WEBSERWIS” – Damian Ortmann podejmie  wszelkie środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji i wykorzystywania danych osobowych podanych w internecie przez osoby nieuprawnione.